కిల్డేర్ ఫార్మ్ ఫుడ్స్ ఓపెన్ ఫార్మ్ & షాప్

Kildare Farm Foods Open Farm & Shop, a third-generation family farm, is located just a few minutes’ drive from Kildare town. There is no charge to the Open Farm, offering visitors a family friendly, buggy and wheelchair accessible destination where they can see a wide variety of animals in a natural and relaxed setting.

The Farm is home to many friendly, interesting animals including; Camels, Ostrich, Emu, Pigs, Goats, Cows, Deer & Sheep. Ride the Indian Express Train around the farm and hear all the latest news about the animals.

Visit the hatchery and aquarium, play a round of Crazy Golf in indoor Indian Creek or visit the Teddy Bear Factory, for online activity booking please visit the website, kildarefarmfoods.com. Seasonal events such as Santa are also hosted onsite, please see Kildare Farm Foods social media and website for details.

The Tractor Café serves a tasty family friendly menu, so whether its breakfast, lunch or simply coffee and delicious cake you will not be disappointed.

The Farm Shop is a firm favourite with visitors, selling an extensive range of fresh and frozen foods complimented by a tempting selection of baked goods and confectionery. A browse through is always enjoyable with a family friendly atmosphere and welcome.

Download the free App for news, specials and updates, search ‘Kildare Farm Foods’ in the App or Google Play store.

<span style="font-family: Mandali; "> సంప్రదింపు వివరాలు</span>

దిశలను పొందండి
Duneany, కౌంటీ కిల్డేర్, ఐర్లాండ్.

సామాజిక ఛానెల్‌లు

ప్రారంభ గంటలు

సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు: ఉదయం 9 నుండి సాయంత్రం 5 వరకు
శనివారం: ఉదయం 9 నుండి సాయంత్రం 3 వరకు
Closed Sundays & Public Holidays